นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ร่วมพิธีการแข่งขันวิ่ง "เขาช้างไนท์รัน 2019" ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา