นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 พิธีเปิดและร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่ง เขาช้าง ไนท์ รัน 2019 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา (ที่นี่พังงา)