นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
รายละเอียด : - เครื่องแบบลูกเสือ สวมหมวกและผ้าผูกคองานชุมนุม
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2 14:30 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)
3 14:50 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
รายละเอียด : - เสื้อ พอ.สว.
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)