นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (เขารัง) อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต
2 14:50 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 (สมาชิก พอ.สว.จ.พังงา) กางเกงดำ/เสื้อ พอ.สว.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (เขารัง) อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต