นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างสามัคคีปรองดองฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (เขารัง) อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต
3 14:50 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 (สมาชิก พอ.สว.จ.พังงา)
รายละเอียด : กางเกงดำ/เสื้อ พอ.สว.
สถานที่ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (เขารัง) อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต