นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:30 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
รายละเอียด : ชุดปกติขาว
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต