นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:30 - 00:00 - ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (เขารัง) อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต