นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก " ของจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานในพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
รายละเอียด : - เครื่องแบบลูกเสือ สวมหมวกและผ้าผูกคองานชุมนุม
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา