นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาหลัก-ลำแก่น
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเซนทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก ห้องเขาหลักฮอลล์ ชั้น 2
2 10:00 - 00:00 ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการพิจารณาเส้นทางจักรยาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา