นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562
รายละเอียด : - ชุดสูทดำ (เสื้อตัวในสีขาว เนคไทสีดำ)
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดพังงา
3 09:00 - 00:00 ร่วมให้การต้อนคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 73 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา "
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา