นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 12:00 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี