นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา