นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้ตรวจการประจำพื้นที่เขต 8 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเข้าพบ (นายจรินทร์ ผิวขาว)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 "
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 17:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงาน "Market Testing Spa Phangnga Health Business 2019"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์การค้า Limelight Avenue Phuket ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต