นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่นชมทะเลท้ายเหมือง เมืองแห่งเทศกาลปล่อยเต่า แวะเข้าสักการะพ่อขุนราม ชมความงามน้ำตกและวัดท่าไทร " เส้นทางที่ 2 อ.ท้ายเหมือง จ.พัง
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพิธีเปิดงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 18:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติและพบปะผุ้ประกอบการการท่องเที่ยวจากจังหวัดตรัง
รายละเอียด : -
สถานที่ : เขาหลักลากูน่ารีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา