นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 ประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา