นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติกตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : - ชุดสูทสากลสีเข้ม
สถานที่ : ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร