นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและเปิดจุดแบ่งปันไบโอดีเชล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่ทำการสหกรณ์สภาเกษตรกรเพื่อการเกษตรกรพังงา
2 18:00 - 00:00 งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่