นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมพิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล