นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 16
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดพังงา