นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง