นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:45 - 00:00 เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่
2 09:30 - 00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด : เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.