นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด