นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา