นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:40 - 00:00 ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา