นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา