นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋