นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 15:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -