นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู และเป็นวิทยากรในการกล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ขอสัมภาษณ์ บันทึกเทปออกอากาศในรายการ "ปันฝันปันยิ้ม" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง5) และมอบอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ส่วนต่อเติมอาคารศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม
3 13:39 - 00:00 ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - ชุดกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเดิม) อ.เมืองพังงา จ.พังงา