นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเดิม) อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 18:30 - 00:00 ร่วมงานฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา จังหวัดพังงา