นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องสระวังทอง โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้าใบ จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา 28กรกฎาคม2562และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
รายละเอียด : -การแต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเดิม) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา