นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน”
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสระวังทอง โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง