นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 09:45 - 00:00 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลองพังงา บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา
4 19:00 - 00:00 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา