นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 พิธีทำบุญตักบาตร (พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 10:15 - 00:00 ประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆฺ์ไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดควนกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 19:00 - 00:00 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา