นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 เข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 รร.เซ็นทรา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ้นเตอร์ เซ็นทรัล กรุงเทพฯ
2 08:30 - 00:00 ประธานพธีปล่อยแถวนักท่องเที่ยวลงเรือและปล่อยเรือออกจากท่า และแถลงข่าวสื่อมวลชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือทับละมุ (ท่าปูน) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา