นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:45 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประพาสประจิมเขต (ถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา
2 13:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปลัดจังหวัด