นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพังงา ขอเข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต บริเวณหน้าร้าน On the table ชั้น 3 ฝั่งฟลอเรสต้า อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
3 17:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา และพิธีซงเก้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา
4 18:00 - 00:00 - ประธานเปิดงานประเพณีกินผัก อิ่มบุญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตลาดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง