นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปลัดจังหวัด