นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตร (พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 08:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
3 08:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
4 09:45 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
5 19:00 - 00:00 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)