นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม. Digital Thailand Big Bang 2019