นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 09:30 ประชุมส่วนราชการ (ทดสอบการทำงานระบบ)
รายละเอียด : ประชุมส่วนราชการ ศาลากลางจังหวัด
สถานที่ : สำนักงานจังหวัดพังงา อาคารศากลางจังหวัดพังงา ถนนพังงา - ทับปุด ตำบลถ้ำน้ำผุด