นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:40 - 00:00 - ประธานเปิดงานโครงการประเพณีถือศีลกินเจ"กินเจ อิ่มบุญ" ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลเจ้าบุนเท่าก๋ง ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า