นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการด้านการรักษาความสงบในวันหยุดราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : จังหวัดพังงา