นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 - ประธานเปิดงานประเพณีถือศีล-กินผัก "อิ่มบุญ อิ่มเจ 9 บาท" ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีบริเวณศาลเจ้ากู๋ ใช่ ตึ๋ง (โรงพระตลาดเหนือ) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า