นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา