นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 -ร่วมประชุมคณะกรรมการวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมการดำเนินโครงการซุ้มแระตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา