นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงพึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมืองพังงา จ.พังงา