นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหารายได้ สปอนเซอร์ และการเงินตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดพังงา