นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงยิมเทศบาลเมืองพังงา
2 17:00 - 00:00 ประธานแถลงข่าวการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ Sire Beachfront Restaurant โรงแรมลาฟอลร่า เขาหลัก หาดบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา