นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมงานเลี้ยง GALA DINNER
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง