นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านปากเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานมอบเครื่องมือแพทย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดเขาม่วง (อาจารย์เขียว)
3 18:00 - 00:00 งานเลี้ยง GALA DINNER โครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา